บริการของเรา

service-detail

จดบริษัท รับจดบริษัท จดห้างหุ้นส่วนจำกัด แบบเร่งด่วน ได้ภายใน 1วัน(ประหยัดและรวดเร็ว)

อัตราค่าบริการ จดบริษัท รับจดบริษัท จดห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนธุรกิจ

1. จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท (พร้อมขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม) รวมค่าธรรมเนียมทุกอย่าง - อัตราค่าบริการ 11,000 บาท ( เร่งด่วน เสร็จภายใน 1 วัน)

2. จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน (พร้อมขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม) รวมค่าธรรมเนียมทุกอย่าง - อัตราค่าบริการ 4,500 บาท

3. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่อยู่ (รวมค่าธรรมเนียมและค่าลงโฆษณาลงหนังสือพิมพ์แล้ว) - อัตราค่าบริการ 3,000 บาท

4. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรรมการ (รวมค่าธรรมเนียมและค่าลงโฆษณาลงหนังสือพิมพ์แล้ว) - อัตราค่าบริการ 3,000 บาท

5. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ (รวมค่าธรรมเนียมและค่าลงโฆษณาลงหนังสือพิมพ์แล้ว) - อัตราค่าบริการ 3,000 บาท

6. เพิ่มทุนจดทะเบียน (รวมค่าธรรมเนียมและค่าลงโฆษณาลงหนังสือพิมพ์แล้ว) - อัตราค่าบริการ 5,000 บาท

7. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท (รวมค่าธรรมเนียมและค่าลงโฆษณาลงหนังสือพิมพ์แล้ว) - อัตราค่าบริการ 3,000 บาท

8. จดทะเบียน / เปลี่ยนแปลง / แก้ไขภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภพ.01/ภพ.09) - อัตราค่าบริการ 2,000 บาท

9. จดทะเบียนพาณิชย์ (จ.ปทุมธานี) - ค่าบริการ 3,000 บาท

10.ขึ้นทะเบียนประกันสังคม - อัตราค่าบริการ 3,500 บาท

แผนการกำหนดราคาค่าบริการบัญชีแสนง่ายของเรา

บริการทำบัญชีธุรกิจซี้อมาขายไป (ในประเทศ)/ขนส่ง /ธุรกิจบริการ ในส่วนที่มีแต่ค่าแรงไม่มีวัสดุอุปกรณ์ในการทำงาน
ประหยัด

2,500/เดือน

 • - - - - -
 • - - - - -
 • - - - - -
 • - - - - -
 • - - - - -
รายละเอียดเพิ่มเติม
สุดคุ้ม

4,000/เดือน

 • - - - - -
 • - - - - -
 • - - - - -
 • - - - - -
 • - - - - -
รายละเอียดเพิ่มเติม
จัดเต็ม

8,000/เดือน

 • - - - - -
 • - - - - -
 • - - - - -
 • - - - - -
 • - - - - -
รายละเอียดเพิ่มเติม

แผนการกำหนดราคาค่าบริการบัญชีแสนง่ายของเรา

บริการทำบัญชีธุรกิจอุตสาหกรรมผลิต/รับเหมาก่อสร้าง รับเหมางานทุกประเภท/นำเข้า-ส่งออก / โลจิสติก
ประหยัด

2,500/เดือน

 • - - - - -
 • - - - - -
 • - - - - -
 • - - - - -
 • - - - - -
รายละเอียดเพิ่มเติม
สุดคุ้ม

4,000/เดือน

 • - - - - -
 • - - - - -
 • - - - - -
 • - - - - -
 • - - - - -
รายละเอียดเพิ่มเติม
จัดเต็ม

8,000/เดือน

 • - - - - -
 • - - - - -
 • - - - - -
 • - - - - -
 • - - - - -
รายละเอียดเพิ่มเติม
service

บริการรับทำบัญชี

บริการรับทำบัญชีบริการรับทำบัญชีบริการรับทำบัญชีบริการรับทำบัญชีบริการรับทำบัญชีบริการรับทำบัญชีบริการรับทำบัญชีบริการรับทำบัญชี

service

บริการงบการเงินรายเดือน

บริการงบการเงินรายเดือนบริการงบการเงินรายเดือนบริการงบการเงินรายเดือนบริการงบการเงินรายเดือนบริการงบการเงินรายเดือนบริการงบการเงินรายเดือนบริการงบ

service

บริการยื่นภาษีรายเดือน

บริการยื่นภาษีรายเดือนบริการยื่นภาษีรายเดือนบริการยื่นภาษีรายเดือนบริการยื่นภาษีรายเดือนบริการยื่นภาษีรายเดือนบริการยื่นภาษีรายเดือนบริการยื่นภาษีรายเดือน

service

บริการตรวจสอบความถูกต้อง

บริการตรวจสอบความถูกต้องบริการตรวจสอบความถูกต้องบริการตรวจสอบความถูกต้องบริการตรวจสอบความถูกต้องบริการตรวจสอบความถูกต้องบริการตรวจสอบความถูกต้อง

service

บริการปิดงบปลายปี ตรวจสอบบัญชี

บริการปิดงบปลายปี ตรวจสอบบัญชีบริการปิดงบปลายปี ตรวจสอบบัญชีบริการปิดงบปลายปี ตรวจสอบบัญชีบริการปิดงบปลายปี ตรวจสอบบัญชีบริการปิดงบปลายปี

service

บริการวางแผนภาษี

บริการวางแผนภาษีบริการวางแผนภาษีบริการวางแผนภาษีบริการวางแผนภาษีบริการวางแผนภาษีบริการวางแผนภาษีบริการวางแผนภาษีบริการวางแผนภาษีบริการวางแผนภาษี

service

บริการเงินเดือนและประกันสังคม

บริการเงินเดือนและประกันสังคมบริการเงินเดือนและประกันสังคมบริการเงินเดือนและประกันสังคมบริการเงินเดือนและประกันสังคมบริการเงินเดือนและประกันสังคม

service

บริการจดทะเบียนบริษัท

บริการจดทะเบียนบริษัทบริการจดทะเบียนบริษัทบริการจดทะเบียนบริษัทบริการจดทะเบียนบริษัทบริการจดทะเบียนบริษัทบริการจดทะเบียนบริษัทบริการจดทะเบียนบริษัท

service

บริการฝึกอบรม

บริการฝึกอบรมบริการฝึกอบรมบริการฝึกอบรมบริการฝึกอบรมบริการฝึกอบรมบริการฝึกอบรมบริการฝึกอบรมบริการฝึกอบรมบริการฝึกอบรมบริการฝึกอบรมบริการฝึกอบรม