บริการของเรา

service-detail

รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี ปทุมธานี รับตรวจสอบบัญชี รับทำบัญชี ครบวงจร

อัตราค่าบริการ รับทำบัญชี รายเดือน มีดังนี้

1. ทำบัญชีธุรกิจซี้อมาขายไป (ในประเทศ)/ขนส่ง /ธุรกิจบริการ ในส่วนที่มีแต่ค่าแรงไม่มีวัสดุอุปกรณ์ในการทำงาน

- เอกสาร 1- 40 ชุดต่อเดือน อัตราค่าบริการ 2,000 บาท

- เอกสาร 41- 80 ชุดต่อเดือน อัตราค่าบริการ 2,500 บาท

- เอกสาร 81- 120 ชุดต่อเดือน อัตราค่าบริการ 3,000 บาท

- เอกสาร 121- 170 ชุดต่อเดือน อัตราค่าบริการ 3,500 บาท

- เอกสาร 171- 300 ชุดต่อเดือน อัตราค่าบริการ 4,000 บาท

- เอกสารตั้งแต่ 301-450 ชุดต่อเดือน อัตราค่าบริการ 4,500 บาท

2. ทำบัญชีธุรกิจอุตสาหกรรมผลิต/รับเหมาก่อสร้าง รับเหมางานทุกประเภท/นำเข้า-ส่งออก / โลจิสติก

- เอกสาร 1-20 ชุดต่อเดือน อัตราค่าบริการ 2,500 บาท

- เอกสาร 21-40 ชุดต่อเดือน อัตราค่าบริการ 3,000 บาท

- เอกสาร 41- 80 ชุดต่อเดือน อัตราค่าบริการ 3,500 บาท

- เอกสาร 81- 120 ชุดต่อเดือน อัตราค่าบริการ 4,000 บาท

- เอกสาร 121- 170 ชุดต่อเดือน อัตราค่าบริการ 4,500 บาท

- เอกสาร 171- 300 ชุดต่อเดือน อัตราค่าบริการ 5,000 บาท

- เอกสาร 301-450 ชุดต่อเดือน อัตราค่าบริการ 5,500 บาท

- เอกสาร 451-500 ชุดต่อเดือน อัตราค่าบริการ 6,000 บาท

- เอกสาร 501-550 ชุดต่อเดือน อัตราค่าบริการ 6,500 บาท

- เอกสาร 551-600 ชุดต่อเดือน อัตราค่าบริการ 7,000 บาท

- เอกสาร 601-650 ชุดต่อเดือน อัตราค่าบริการ 7,500 บาท

- เอกสาร 651-700 ชุดต่อเดือน อัตราค่าบริการ 8,000 บาท

- เอกสาร 701-750 ชุดต่อเดือน อัตราค่าบริการ 8,500 บาท

แผนการกำหนดราคาค่าบริการบัญชีแสนง่ายของเรา

บริการทำบัญชีธุรกิจซี้อมาขายไป (ในประเทศ)/ขนส่ง /ธุรกิจบริการ ในส่วนที่มีแต่ค่าแรงไม่มีวัสดุอุปกรณ์ในการทำงาน
ประหยัด

2,500/เดือน

 • - - - - -
 • - - - - -
 • - - - - -
 • - - - - -
 • - - - - -
รายละเอียดเพิ่มเติม
สุดคุ้ม

4,000/เดือน

 • - - - - -
 • - - - - -
 • - - - - -
 • - - - - -
 • - - - - -
รายละเอียดเพิ่มเติม
จัดเต็ม

8,000/เดือน

 • - - - - -
 • - - - - -
 • - - - - -
 • - - - - -
 • - - - - -
รายละเอียดเพิ่มเติม

แผนการกำหนดราคาค่าบริการบัญชีแสนง่ายของเรา

บริการทำบัญชีธุรกิจอุตสาหกรรมผลิต/รับเหมาก่อสร้าง รับเหมางานทุกประเภท/นำเข้า-ส่งออก / โลจิสติก
ประหยัด

2,500/เดือน

 • - - - - -
 • - - - - -
 • - - - - -
 • - - - - -
 • - - - - -
รายละเอียดเพิ่มเติม
สุดคุ้ม

4,000/เดือน

 • - - - - -
 • - - - - -
 • - - - - -
 • - - - - -
 • - - - - -
รายละเอียดเพิ่มเติม
จัดเต็ม

8,000/เดือน

 • - - - - -
 • - - - - -
 • - - - - -
 • - - - - -
 • - - - - -
รายละเอียดเพิ่มเติม
service

บริการรับทำบัญชี

บริการรับทำบัญชีบริการรับทำบัญชีบริการรับทำบัญชีบริการรับทำบัญชีบริการรับทำบัญชีบริการรับทำบัญชีบริการรับทำบัญชีบริการรับทำบัญชี

service

บริการงบการเงินรายเดือน

บริการงบการเงินรายเดือนบริการงบการเงินรายเดือนบริการงบการเงินรายเดือนบริการงบการเงินรายเดือนบริการงบการเงินรายเดือนบริการงบการเงินรายเดือนบริการงบ

service

บริการยื่นภาษีรายเดือน

บริการยื่นภาษีรายเดือนบริการยื่นภาษีรายเดือนบริการยื่นภาษีรายเดือนบริการยื่นภาษีรายเดือนบริการยื่นภาษีรายเดือนบริการยื่นภาษีรายเดือนบริการยื่นภาษีรายเดือน

service

บริการตรวจสอบความถูกต้อง

บริการตรวจสอบความถูกต้องบริการตรวจสอบความถูกต้องบริการตรวจสอบความถูกต้องบริการตรวจสอบความถูกต้องบริการตรวจสอบความถูกต้องบริการตรวจสอบความถูกต้อง

service

บริการปิดงบปลายปี ตรวจสอบบัญชี

บริการปิดงบปลายปี ตรวจสอบบัญชีบริการปิดงบปลายปี ตรวจสอบบัญชีบริการปิดงบปลายปี ตรวจสอบบัญชีบริการปิดงบปลายปี ตรวจสอบบัญชีบริการปิดงบปลายปี

service

บริการวางแผนภาษี

บริการวางแผนภาษีบริการวางแผนภาษีบริการวางแผนภาษีบริการวางแผนภาษีบริการวางแผนภาษีบริการวางแผนภาษีบริการวางแผนภาษีบริการวางแผนภาษีบริการวางแผนภาษี

service

บริการเงินเดือนและประกันสังคม

บริการเงินเดือนและประกันสังคมบริการเงินเดือนและประกันสังคมบริการเงินเดือนและประกันสังคมบริการเงินเดือนและประกันสังคมบริการเงินเดือนและประกันสังคม

service

บริการจดทะเบียนบริษัท

บริการจดทะเบียนบริษัทบริการจดทะเบียนบริษัทบริการจดทะเบียนบริษัทบริการจดทะเบียนบริษัทบริการจดทะเบียนบริษัทบริการจดทะเบียนบริษัทบริการจดทะเบียนบริษัท

service

บริการฝึกอบรม

บริการฝึกอบรมบริการฝึกอบรมบริการฝึกอบรมบริการฝึกอบรมบริการฝึกอบรมบริการฝึกอบรมบริการฝึกอบรมบริการฝึกอบรมบริการฝึกอบรมบริการฝึกอบรมบริการฝึกอบรม